O BEZPIECZEŃSTWIE

Mamy do czynienia z narzędziami, które mogą być niebezpieczne w przypadku nieprawidłowego używania. Pamiętać należy o zachowaniu podstawowych zasadach opartych o przepisy BHP
i rozsądku.

Trzeba pamiętać o tym że mamy do czynienia z narzędziami skrawającymi i trącymi, które są zamontowane do elektrycznej szlifierki kątowej lub prostej. Ruch obrotowy z jakim mamy do czynienia to nawet 20000 1/min a to już może być przy nierozważnym zachowaniu niebezpieczne.  
Należy korzystać z artykułów BHP: okulary, przyłbice, fartuchy, ochronniki słuchu itp. Należy też bezwzględnie pamiętać o pewnym mocowaniu narzędzi skrawających lub trących na wrzecionie lub uchwycie szlifierki, również o tym że narzędzie musi być sprawne nie może być np.  wyszczerbione, stępione, popękane itp.