O BEZPIECZEŃSTWIE

Mamy do czynienia z narzędziami, które mogą być niebezpieczne w przypadku nieprawidłowego używania. Pamiętać należy o zachowaniu podstawowych zasadach opartych o przepisy BHP i rozsądku.

Trzeba pamiętać o tym że mamy do czynienia z narzędziami skrawającymi i trącymi, które są zamontowane do elektrycznej szlifierki kątowej lub prostej. Ruch obrotowy z jakim mamy do czynienia to nawet 20000 1/min a to już może być przy nierozważnym zachowaniu niebezpieczne.  
Należy korzystać z artykułów BHP: okulary, przyłbice, fartuchy ochronne, ochronniki słuchu, rękawice itp. Należy też bezwzględnie pamiętać o pewnym mocowaniu narzędzi skrawających lub trących na wrzecionie lub uchwycie szlifierki, również o tym że narzędzie musi być sprawne nie może być np.  wyszczerbione, stępione, popękane itp. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone, niedopuszczalne jest aby w miejscu pracy leżały zbędne materiały powodujące możliwość np. potknięcia się o nie. Osoby postronne muszą być w bezpiecznej strefie.