Nota prawna

Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez JW Web Development z siedzibą w Starym Toruniu przy ulicy Toruńskiej 3 na zlecenie TECHNET MASZYNY BUDOWLANE.
     
Zawartość Sklepu forju.pl https://forju pl, wliczając w to elementy tekstowe i układ strony, jest własnością firmy Technet Maszyny Budowlane z siedzibą w 85-738 Bydgoszcz przy ul. Karola Szajnochy 26 NIP PL9670491803 oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy publicznie dostępnych informacji, elementów graficznych, znaków towarowych, symboli oraz nazw nie będących własnością Technet Maszyny Budowlane a wykorzystanych tutaj zgodnie z obowiązującym prawem.

Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego, w celach promocji niniejszego serwisu internetowego lub w kontaktach handlowych z TECHNET MASZYNY BUDOWLANE.
     
Strona internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych Technet Maszyny Budowlane lub innych podmiotów.
Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Technet Maszyny Budowlane zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i udoskonalania bez powiadomienia.