Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego forju.pl

Bezpieczeństwo danych Naszych Klientów jest dla nas ważnym elementem działalności biznesowej, dlatego informujemy Państwa o naszej Polityce Prywatności oraz informujemy o tym  co dzieje się z Państwa  danymi podczas korzystania ze naszego Sklepu Internetowego forju.pl

1. Przetwarzanie danych
Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Technet Maszyny Budowlane Gabriel Makowski z siedzibą w 85-738 Bydgoszczy przy ul. Karola Szajnochy 26, NIP PL9670491803, która jest jednocześnie Sprzedawcą. – dalej zwany Administratorem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i z dnia 10 maja 2018 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osób których one dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Forju.pl.
Regulamin jest dostępny w zakładce REGULAMIN ZAKUPÓW.

2. Jakie dane zbieramy
W celu realizacji zamówienia. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
Konsument
- imiona i nazwisko
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu kontaktowego
- adres /ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj/
W wypadku Przedsiębiorców Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej /NIP/ oraz imię i nazwisko oraz służbowy nr telefonu osoby dedykowanej do kontaktu ze Sprzedawcą i kurierem.

3. Po co zbieramy dane
Państwa dane wykorzystywane są do:
- realizacji zamówienia
- postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów
- realizacji procesów płatności
- dostosowania i ulepszania usług Sklepu Internetowego
- prowadzenia działań marketingowych

4. Komu przekazujemy dane
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.