Gwarancja

Elektronarzędzia ARBORTECH

Producentem oferowanych przez nas elektronarzędzi jest australijska firma ARBORTECH  z siedzibą w:
67 Westchester Road, Malaga, WA 6090 AUSTRALIA

Standardowa gwarancja to 12 m-cy dla firm dla osób prywatnych 24 m-ce.
Gwarancja i rękojmia nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz awarii wynikających z nieprawidłowej obsługi.
Gwarancja i rękojmia są wyłączone gdy naprawa jest wykonywana przez nieuprawnione osoby - nie dotyczy wymiany typowych  materiałów eksploatacyjnych.
Dokument sprzedaży jest jedynym ważnym dokumentem potwierdzającym nabycie prawa do reklamacji na zakupiony sprzęt.